Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Защо броим белия щъркел?

Белият щъркел е единствената едра птица, която гнезди основно в населени места и е биологичен индикатор за състоянието на средата, която обитава човекът. Той е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието, щастието и герой на много легенди. С ежегодното си отлитане на юг, хората го свързват с посещение на светите места. Тъй като повсеместно съществува вярването, че щъркелът прави гнездата си на свети места, хората гостоприемно го допускат до домовете си, вярвайки, че тяхната къща ще бъде щастлива.
 
Щъркелът е чувствителен индикатор за състоянието на водите и за замърсяването на средата и броят на гнездата е в пряка връзка със състоянието им. Щъркелът е по-многоброен там, където има достатъчно и чисти води, стари дървета и земеделие с малко пестициди. Затова от 1930 г. насам се провежда едновременно преброяване на гнездата на белия щъркел във всички европейски страни. България се включва в това преброяване през 70-те години на 20-ти век. Изминалите преброявания бяха през 1994/1995 и 2004/2005. Тогава екипи на Българско дружество за защита на птиците извършваха преброяване на територията на цялата страна.

Предстоящото през 2014/2015 г. преброяване на белия щъркел в България е най-мащабната кампания, свързана с природата, в която ще се включат както експерти от БДЗП, така и много доброволци и любители на природата. Чрез кампанията за преброяване на белия щъркел ще бъде тестван за първи път моделът на т.нар. „citizen science“ или „наука от и за хората“. Чрез този модел обикновените хора могат да се включат в събирането и анализирането на данни, които да подпомогнат професионално научно изследване. С общите усилия на всички нас, ще преброим щъркеловите гнезда и броя на птиците и това ще ни помогне да разберем дали живеем в по-добра среда в сравнение с тази от преди 10 г.

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook