Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

За преброяването

Белият щъркел е една от най-популярните и обичани от хората птици. През ХХ век обаче числеността му рязко намалява. Затова през 1930 г. започва дасе провежда голямо международно преброяване, което се прави на всеки 10 години. През 2014 и 2015 г.  предстои Седмото международно преброяване на белия щъркел. В България то се организира и координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Какво застрашава  щъркелите - тези толкова обичани и почитани птици? Заплахи за тях са изсичането на горите, в следствие на което се нарушава драстично водният режим – изчезват реки, езерца, блата – местата, които са жизнено важни за прехраната на щъркелите,  също така  изсичането на старите дървета и разрушаването на гнездата на щъркелите, които понякога пречат на нашите покриви и комини. Често щъркелите стават жертва и на токови удари, тъй като поради липсата на високи стари дървета, те строят гнездата си по стълбове от електроразпределителната мрежа.

Състоянието на белия щъркел се следи внимателно не само у нас, но и в цяла Европа, благодарение на BirdLife International - най-голямата международна природозащитна организация, която инициира преброяването му. Този вид е символ на запазените естествени и полуестествени местообитания, а присъствието му близо до нас е гаранция, че живеем в запазена и здравословна среда.

Лятото на 2014 и 2015 г. (от 20 юни до 20 юли) е времето на VІІ Международно преброяване на белия щъркел във всички страни в Европа. Ще бъдат преброени гнездата, ще бъде отчетено по колко малки има във всяко гнездо и колко от тях успешно напускат гнездото. Целта е да се разбере какви промени са настъпили в сравнение с предишното преброяване преди 10 години – увеличават ли се или намаляват гнездата, броят на малките при отделните двойки и други въпроси, без които няма да можем да опазим нашия любим крилат съсед.

През 2015 г. VII-то Международно преброяване на белия щъркел се реализира в рамките на проекта Търсенето на щъркела: "науката на гражданите" в действие. Проектът се изпълнява от БДЗП с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook