Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Връзката между щъркела, водата и земеделието

Тъй като щъркелът се храни с вредители за човека, птицата пряко допринася за неговото благосъстояние. Същевременно използването на торове и химикали в селското стопанство, пресъхването на малките реки, изчезването на високите стари дървета и обезлюдяването на селищата, може да доведе до изчезването му от все повече места. Затова е нужно да разберем броя на гнездата сега, и дали те са намалели за изминалите 10 години

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook