Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Резултати от преброяването

Разпространение на белия щъркел в България

 

* - отделните цифри при дадените слове показват броя на рисковите гнезда на ниво: област и община

Картата със възможности за селекция: карта

Картата със отделните слоеве може да бъде свалена от следния линк: карта

Номенклатурни данни бял щъркел

H — брой гнезда (H = HPa + HE + HО)

 

НРа — брой гнезда, заети от двойки за по-дълго от 1 месец, между 14 април и 15 юни (HPa = HPm + HPo + HPx)

 

HPm — брой гнезда, заети от двойки с малки в младежко оперение

 

HPo — брой гнезда, заети от двойки но без малки в младежко оперение

 

НРх — брой гнезда, заети от двойки с неустановен брой малки в младежко оперение

 

НЕ — брой гнезда, заети от самотни птици за по-дълго от 1 месец

 

НО — брой незаети гнезда

 

JZG — общ брой малки в младежко оперение в определена територия

 

JZa — Индекс на малки в младежко оперение, пресметнато за всички гнездящи двойки (JZa = JZG:HPa)

 

JZm — Индекс на малки в младежко оперение, пресметнато само за онези двойки, които имат малки в младежко оперение (JZm = JZG:HPm )

 

StD — „Щъркелова плътност“, брой гнездящи двойки (НРа) на 100 km2

 

n - Брой гнезда

 

PWW - стълб без жици

 

PwitW - стълб с жици

 

NPlat - Гнезда на платформи

 

Htrees - здрави дървета

 

Dtrees - сухи дървета

 

Roof - Покрив

 

Chimney - Комин

 

MChM - Паметник църкви и джамии

 

Risck - рискови гнезда ((PwitW + Dtrees)- NPlat)

 

Substrat - основен тип на субстрата

 

Type_P - вид стълб

 

Pylon - стълб с жици или без жици

 

Tree - дърво

 

Сграда - Building

 

Other_Sub - друг вид субстрат

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook