Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Белият щъркел в България с нова книга
10.10.2016

Сн. Димитър Градинаров/Бял щъркел

Колко са гнездата на белия щъркел в страната, колко от тях са заети от размножаващи се двойки, къде са разположени тези гнезда, какви са заплахите за тях и много друга любопитна и интересна информация за дългокраката птица е събрана в новата публикация на Българското дружество за защита на птиците, представяща резултатите от Седмото международно преброяване на белия щъркел.


Книгата, в 60 страници, съдържа обобщена информация за проведеното през 2014 – 2015 г. преброяване на белия щъркел,  както и  детайлна информация за състоянието на вида по административни области у нас. В нея има много нагледен картен материал и снимки. Информацията е поднесена на достъпен език, така че да може да се използва, както от научните общности, така и от широката аудитория.


Отваряйки страниците на новата публикация, научаваме, че броят на двойките бели щъркели в България се е увеличил с 1007 в сравнение с предишното преброяване, проведено 10 години по-рано.  И днес общият брой на гнездата на обичаната от всички птица в страната е 6981, от които 5825 са заети от размножаващи се двойки.


Районите с най-голяма численост и плътност на белия щъркел са долините на реките Марица, Струма и Тунджа, както Софийското и Самоковското поле и някои места около Дунав и Бургаските езера. Разглеждайки книгата, научаваме, че най-много от заетите от белия щъркел гнезда са в областите Пловдив, Хасково и София, а общините в които птицата е избрала да свие и заеме най-много гнезда са Самоков с 198 гнезда, следвана от Петрич – 188 гнезда, Тунджа – 147 гнезда, Хасково – 147 гнезда и Харманли с 123 гнезда.

Книгата може да намерите тук.

Книгата и интерактивната карта с разпространението и числеността на белия щъркел в България през 2014-2015 г. са изработени в рамките на проект “Търсенето на щъркела:наука на гражданите в действие” BG05/1185, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Снимки:

Сн. Франс Шепърс/Бял щъркел
http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook