Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Над 400 граждани, доброволци и експерти преброиха белите щъркели в България
06.07.2016

сн. Светослав Спасов

С голямо гражданско участие Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно реализира проект за преброяване на белия щъркел в България. Този проект за пръв път изпробва у нас модела „наука за гражданите” или citizens science, при който хора с различни професии и интереси се включват в големи научни изследвания, събират и споделят данни от теренни проучвания. Над 400 доброволци, граждани и служители на БДЗП участваха в инициативата.


В продължение на две лета -  2014 и 2015 г., хора от различни краища на страната се включиха в седмото Международно преброяване на белия щъркел. В България инициативата се координираше от БДЗП в партньорство с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В началото на май успешно бяха завършени всички дейности по проект „Търсенето на щъркела: „наука на гражданите” в действие, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, http://www.ngogrants.bg/.


„Приятно изненадан и изключително доволен съм от огромния интерес на хората към събитието и специално към белия щъркел“, коментира Свилен Чешмеджиев от БДЗП. „Радваща е и новината за увеличаването на броя гнездящи бели щъркели в България – 5825 двойки, в сравнение с преди 10 години, когато те са били 4818 двойки! Нашите екипи от експерти и доброволци, както и благодарение на многото данни, които получихме от хора от цялата страна, успяха да преброят всичките гнезда на вида в България.“


Преброяването на белия щъркел е една от най-големите природозащитни кампании в света, включваща хиляди доброволци и експерти. Прави се веднъж на всеки 10 години в над 40 страни в Европа и Африка. Така се преброява цялата световна популация на обичания и уважаван от хората бял щъркел. Хората се отнасят към вида с разбиране и закрила, защото живее близо до домовете им. Белият щъркел е индикатор за качеството на средата, която обитаваме. Присъствието му е знак за чиста вода и земеделски земи, наличие на стари дървета и др.

Целта на проекта бе да въвлече граждани и доброволци в научни дейности с природозащитен характер по време на седмото Международно преброяване на белия щъркел и да повиши информираността и подкрепата за опазването на вида. В рамките на проекта бяха преброени всички щъркелови гнезда у нас, проведен бе Национален конкурс, обезопасени бяха рискови щъркелови гнезда, отпечатана бе книга с резултатите и разпространението на белия щъркел в България, както и публикувана интерактивна електронна карта със събраните и обобщени данни, която е налична на специално разработения сайт по проекта.


БДЗП изказва своята благодарност на всички участници, доброволци, природозащитни организации, общини, читалища, училища, които предоставиха данни за гнездата на белите щъркели в България. За пореден път бе доказано, че белият щъркел е една от най-любимите птици на хората в страната.

Снимки:

сн. Богдан Боев
http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook