Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

EВН обезопасяват щъркелови гнезда
19.11.2015

сн. Димитър Градинаров

Белият щъркел е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Според народните вярвания той е свещена птица и носи щастие и късмет на дома и селото, където гнезди. Щъркелът е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората. Още от векове щъркелите в Европа строят гнездата си на съоръжения, построени от човека – покриви, кули, комини, църкви, зидове, електрически стълбове и др.

 

По време на 7-то Международно преброяване на белия щъркел в България през 2014 и 2015 г. бяха обходени всички населени места и бяха събрани данни за гнездата на вида в страната. Преброяването се координира от БДЗП в рамките на проект „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Данните показват, че най-много щъркели гнездят по електрически стълбове. Поради голямото си тегло – често над 20-30 кг., много от гнездата лежат върху проводниците на стълбовете, което ги прави рискови. Ето защо тези гнезда е нужно да бъдат обезопасени, чрез поставяне на изкуствени платформи. Най-благоприятният период за поставянето им е през есента. Поставянето задължително се извършва след изключване на електричеството с участието на служители от електроразпределителните дружества.

 

Затова от 2009 г. БДЗП съвместно с ЕВН България работят за обезопасяване на гнездата на белите щъркели на лицензионната територия на компанията. До момента са поставени над 1600 платформи за бели щъркели. Благодарение на тях се гарантира безопасното гнездене на вида и се предотвратява опасността от токов удар. В някои от случаите причиняването на късо съединение води до аварии и спиране на тока. Като част от тази си дейност ЕВН България притежават издадено Разрешително от МОСВ и всяка година изготвят и предварителен план-график за обезопасяването на щъркеловите гнезда по райони на база на ежегодните технически обходи на електроразпределителната мрежа, получени сигнали от граждани и неправителствени организации като БДЗП.

 

Ако и във вашето населено място съществува такава опасност за белия щъркел, можете да сигнализирате на  Диляна Попова – Експерт околна среда на Dilyana.popova@evn.bg и тел. 0882832168 или на електроразпределителното дружество, което обслужва района.

 

 

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook