Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Как да се включа?

Най-лесно могат да се включат местните хора като попълнят посочените данни в електронния формуляр на сайта на БДЗП. Така те ще съобщят за гнездата в тяхното населено място и за броя щъркели, които ги обитават.


Всеки желаещ - семейства с деца, групи ученици, еко клубове, пенсионерски клубове, ловни дружинки и др., също могат да се включат, като следват същите стъпки:
1. Влезте в сайта www.shturkel.bg или в www.birds.bg
2. Влезте в рубриката „Въведете данни за гнездо"
3. Попълнете максимално пълно информацията
4. Затворете бланката и се уверете, че преброеното гнездо е отбелязано автоматично на картата

 

Ако разполагате със смартфон или таблет (с операционна система Android), можете да се включите в преброяването и чрез мобилното приложение SmartBirds Pro.

Можете да изтеглите приложението безплатно от Google Play

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook