Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

С какво се хранят щъркелите?

Белите щъркели се хранят с дребни гризачи, дъждовни червеи и различни видове дребни влечуги и земноводни. Нямат особени предпочитания към определен вид храна - изхранват се с това, което е най-разпространено и лесно достъпно наоколо.

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook