Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

През зимата

Когато в Европа наближи зимата, белите щъркели се отправят на далечно пътешествие към Централна Африка. При своята миграция щъркелите изминават около 6 000 км, само в едната посока, за да достигнат до своите зимни квартири в централна и Източна Африка.

За съжаление, днес в Европа има страни, където щъркелите са на границата на изчезването. Причините за това са много - от промените в климата, до намаляването на влажните зони.

 

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook