Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Преброяването в цифри

- Ще бъдат изминати общо 38 000 км;
- Ще преброим щъркелите в над 5 000 населени места в България;
- Ще достигнем до хиляди хора в техните градове и села;
- Ще публикуваме книга за състоянието на белия щъркел в България през 2014/2015 г.

- През 2014 г. в Преброяването се включиха над 250 доброволци, които преброиха 1932 щъркелови гнезда в 45 общини в страната
- Броят на успешно отгледаните малки сред преброените през 2014 г. гнезда беше 3923
- През електронната система бяха преброени 479 щъркелови гнезда. Благодарим на всички доброволци за участието!

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook