Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Подкрепи ни

И вие можете да се включите в Голямото броене на белия щъркел в България. Ако искате да участвате, първо проверете на картата на сайта дали мястото, което искате да посетите и където знаете, че гнездят щъркели, е било преброено.

Следвайте указаниятав рубрика „Въведи данни за гнездо"

Ако желаете да подкрепите природозащитните дейности на БДЗП и кампанията за преброяване на белия щъркел, можете да направите дарение.

Независимо дали сте фирма или лично желаете да подпомогнете благородната кауза за изследване и опазване на белия щъркел, вашата подкрепа е от голямо значение за нас.

Дарете средства на банкова сметка

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC RZBB 9155
Райфайзенбанк ЕАД - клон България

или онлайн

 

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook