Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Новото при VII-то Международно преброяване

При предишните преброявания участниците попълваха хартиени бланки и данните бяха въвеждани ръчно. Днес, с помощта на съвременните технологии, можем да включим много по-широк кръг хора и всеки участник да въведе сам своите наблюдения, използвайки смартфон, таблет или компютър. По този начин ще съберем повече географски координати на гнезда и ще вдъхновим повече хора да опазват природата и да прекарват повече време сред нея.

 

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook