Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Ръководство за използване на мобилното приложение SmartBirds Pro

SmartBirds Pro е електронен полеви дневник за бързо и лесно записване на наблюдения на видовете птици, земноводни, влечуги и бозайници в България. Удобно е за използване както за единични наблюдения, така и за провеждането на мониторинг.

Приложението съдържа 4 базови форми с включени най-необходимите полета за събиране на полеви данни. Чрез използването на вградения в мобилното устройство GPS, приложението Ви позиционира на Гугъл карти (нормална, сателитна и хибридна) или Open Street Map (OSM), позволяващи използване онлайн и офлайн. Платформата позволява фотографиране на наблюденията и директно добавяне на номера на изображението в полевия дневник.

Събраната информация може лесно да бъде споделяна с приятели чрез електронна поща или изпращана към базата данни на Българско дружество за защита на птиците и използвана за природозащитни цели.

Приложението е създадено от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), по проект „Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите", финансиран по програма „Мтел еко грант". Целта на приложението е да улесни хората които се занимават професионално със събиране на биологична информация, както и природолюбителите, при техните срещи с дивата природа.

Изтеглете приложението от PDF файла по-долу.

 

 

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook