Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Какво ви е необходимо, за да се включите?

Не е необходима предварителна подготовка, освен запознаване с общите условия за участие в сайта.

Препоръчително е да разполагате с GPS приемник за определяне на точните координати на гнездото, които е необходимо да бъдат въведени в електронния формуляр. Може да вземте GPS координатите и с вашия смартфон.

Също е добре да разполагате с бинокъл, за да можете да разгледате по-добре щъркелите и да определите броя на възрастните и младите индивиди. Вижте как да ги различавате тук

Ако гнездото се намира в пресечена или влажна местност, снабдете се със съответната екипировка - гумени ботуши или удобни туристически обувки.

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook