Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Как се броят гнездата на щъркелите?

Всяко населено място в страната се посещава в периода между 15 юни и 15 юли, за да се установи точният брой на гнездата и малките в тях. За гнездата, в които няма малки, трябва да се изясни с помощта на местните хора, дали в началото на пролетта са идвали птици. Важно е да се установи колко са дошлите щъркели и евентуално защо не са отгледали малки. За всяко от гнездата трябва да се вземат точните географски координати. Всички данни за броя на щъркеловите гнезда се въвеждат в електронен формуляр на този сайт и автоматично се нанасят на карта, на която се появяват всички преброени гнезда. БДЗП планира да достигне чрез свои екипи до всяко населено място в страната и да въвлече голям брой местни хора и особено ученици

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook