Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Как да разпознаем младите птици?

Младите птици са с кафеникаво-червен клюн, матово-червени крака и с по-сивкаво оперение, в сравнение със снежнобелите си родители, които имат яркочервен клюн. На външен вид женските са като мъжките с тази разлика, че са малко по-дребни.

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook