Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Описание на вида

Белият щъркел е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави оттенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.

Щъркелите издават характерен звук, по който лесно се разпознават - те тракат учестено с клюновете, като тракането наподобява удрянето на две пръчки една в друга.

Може би най-често ще видим щъркелите в техните гнезда, но можем да ги забележим лесно по влажните ливади и прясно ожънатите ниви, където те се хранят. Там намират дребни гризачи, червеи, скакалци и всякакви земноводни и влечуги.

Гнездата им са големи и са построени по високи места (дървета, комини, стълбове и др.), откъдето се разкрива добра видимост. В Европа щъркели се срещат от март до края на август, а през зимата отлитат на юг.

 

 

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook