Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Инструкция за безопасност

Преброяване на гнездата на белия щъркел

Инструкция за безопасност

 

Има няколко особености, с които всеки участник в преброяването или на гнездата на белия щъркел в България, предварително трябва да се съобрази.


Белият щъркел, както и много други видове птици е чувствителен на човешко безпокойство по време на размножителния период. Въпреки, че гнезди сред нас хората, при голямо безпокойство, той може да се уплаши и да напусне гнездото и съответно да изостави яйцата или малките.


Участниците в броенето могат също да намерят бедстващи птици, например паднали от гнездо малки, ранени щъркели. Когато птиците се чувстват заплашени, но не могат да отлетят, те инстинктивно започват да се защитават и е възможно да наранят спасителите си с острите си клюнове.
Освен това, съгласно закона улавянето на диви птици не е позволено. Такива правомощия имат само Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ).


Ако се съобразите с тези особености и следвате инструкцията за безопасност, разписана по-долу, участието ви в преброяването на белия щъркел ще премине безпроблемно.


Правила за безопасност при преброяване и описание на гнездата на белия щъркел:


1. Преди да се включите в преброяването, внимателно прочетете методиката и насоките, публикувани на интернет страницата на БДЗП; запишете си точно какви данни е необходимо да се съберат и как; така ще бъдете подготвени и няма да се налага да прекарвате продължително време в съседство с гнездото, което сте избрали да опишете и евентуално да причините безпокойство.
2. Преди тръгване проверете дали сте взели всичко необходимо със себе си съгласно методиката; запишете си на лесно място телефони за спешни обаждания – тези посочени за връзка с координатора от страна на БДЗП, както и на съответната РИОСВ, в чийто район ще преброявате гнезда.
3. В случай, че планирате да опишете повече гнезда и да прекарвате дълго време навън, проверете техническата изправност на превозното средство което ползвате, уверете се че телефонът ви е зареден и сте се снабдили с вода и защитни средства против жегите и слънцето, което е важно, особено през юли. Ако не се чувствате в добро здраве, по-добре да отложите обиколката с един или два дни.
4. При проливен дъжд, при гръмотевични бури или градушка не предприемайте пътуване за броене на гнезда. Ако сте вече на път, следвайте правилата за безопасност. Не стойте на открито, както и не търсете укритие под самотни дървета
сред открити пространства, тъй като такива дървета привличат мълниите. Автомобилът предоставя безопасно място в такива условия, но не бива с него да се навлиза в черни пътища, защото има опасност от затъване.
5. Когато описвате дадено гнездо, не говорете на висок глас и не бъдете шумни, за да не безпокоите птиците; след като отчетете местоположението (координатите на гнездото), не стойте под него, а се отдалечете на няколко метра и спокойно въведете всички данни. Така ще избегнете безпокойството на птиците, както и евентуален риск от падане на части или предмети от гнездото (макар и много рядко гнездото или чест от него може да падне и това мое да причини травми или плаха).


Правила за безопасност при намиране на бедстващи бели щъркели или щъркелови гнезда:


1. Ако попаднете на паднало малко или ранен млад щъркел, не се опитвайте да хванете птицата сами, защото това може да има нежелани последствия както за вас, така и за самата птица. Незабавно се свържете с експертите от РИОСВ, която отговаря за населеното място или подайте сигнал до кмета на населеното място. Експертите ще се отзоват на сигнала и ще окажат професионална помощ за птицата. Ако имате затруднения да се свържете с компетентните органи, се обадете в БДЗП и следвайте точно инструкциите, дадени от нашите експерти.
2. Ако станете свидетел на унищожаване на щъркелови гнездата или друг род човешка дейност, влияеща негативно върху белия щъркел, трябва да знаете, че видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и посегателствата върху птиците и гнездата им са противозаконни. Въпреки това не влизайте по никакъв начин в пререкания или саморазправа с нарушителите! Такива хора могат да бъдат доста агресивни и непредсказуеми. Съберете възможно най-подробна информация, за местонахождението на извършваното посегателство, за лицата които го извършват и незабавно се обадете в РИОСВ или най-близкото управление на МВР.
3. Ако установите, че дадено гнездо е паднало или се намира на рисков стълб с жици по които тече ток, не предприемайте сами действия за връщане на гнездото на мястото му или обезопасяването му (повдигане върху метална платформа) по няколко причини:
a. Съществува сериозна опасност от токов удар с тежки последствия;
b. Гнездовият сезон не е подходящ за обезопасяване на щъркелови гнезда, защото птиците се намират в района и има опасност да бъдат прогонени завинаги;

c. Обезопасяването на гнезда следва процедура, за която е необходима предварителна подготовка. По време на преброяването запишете във формуляра за гнездото какъв е точно проблема - паднало или рисково гнездо. При паднало гнездо, в което е имало малки, незабавно уведомете РИОСВ. За възстановяване на паднали гнездаили повдигане на гнезда върху платформи БДЗП подава сигнал в РИОСВ и по тяхно предписание съдействаме на елекроразпределителните дружества (ако гнездата са на стълбове), които извършват самото поставяне на платформите. Платформите се изработват предварително и се поставят в периода между октомври и януари, след спиране на електроподаването!


Ако имате проблем по време на преброяването на щъркеловите гнезда, обръщайте се за съдействие и към кмета на съответното населено място.


Благодарим ви за участието!
Екипът на БДЗП


Проектът „Търсенето на щъркела: науката на гражданите в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook